La Comissió Nacional de Desenvolupament i Reforma va promulgar les "Mesures administratives per a projectes d'injecció de capital en el pressupost central"

Descripció resum:

Títol original: La Comissió Nacional de Desenvolupament i Reforma va promulgar les "Mesures administratives per al projecte d'injecció de capital d'inversió del pressupost central" Securities Times Internet News, segons les notícies de la Comissió Nacional de Desenvolupament i Reforma del 7 de juliol, per tal de reforçar i estandarditzar gestió del projecte d'injecció de capital d'inversió del pressupost central, feu un millor ús del pressupost central Per al paper de guia i apalancament de la inversió, la Comissió Nacional de Desenvolupament i Reforma va publicar el 2 de juny les "Mesures administratives per a la inversió de capital en el pressupost central".

--------

  Títol original: La Comissió Nacional de Desenvolupament i Reforma va promulgar les "Mesures administratives per a projectes d'injecció de capital en el pressupost central"

  Segons les notícies de la Comissió Nacional de Desenvolupament i Reforma del 7 de juliol, per tal de reforçar i estandarditzar la gestió dels projectes d’injecció de capital d’inversió en el pressupost central i per jugar millor el paper orientador i d’apalancament de la inversió en el pressupost central, La Comissió Nacional de Desenvolupament i Reforma va emetre les "Mesures per a l'administració de projectes d'injecció de capital d'inversió en el pressupost central.En el següent pas, la Comissió Nacional per al Desenvolupament i la Reforma farà una bona feina en la implementació de les "Mesures" i guiarà totes les localitats perquè implementin amb serietat els sistemes administratius i els sistemes administratius d’inversions governamentals i millorin encara més el sistema d’inversions dels governs locals.

Editor a càrrec: Liu Debin

--------

Les imatges i materials d’aquest article provenen d’Internet i s’utilitzen per a la comunicació, l’aprenentatge i la investigació.Si hi ha errors o errors d'infracció a la traducció de text a les dades de l'article, poseu-vos en contacte per suprimir-los i corregir-los.

--------

Us permet rebre fàcilment desenes de milions de cupons de valor per als productes Taobao, Tmall, Pinduoduo i JD cada dia.

Obteniu cupons de compra ara:

Plataforma de descompte de bitllets grans

--------

Paraules clau bàsiques:

"Dins del pressupost", "informació de l'article", "capital", "central", "injecció", "inversió", "gestió de projectes", "inversió governamental", "mètodes", "Comissió nacional de desenvolupament i reforma"